Výhodný nákup z německého Amazonu

Hledáme pro vás zboží, které je v zahraničí levnější než u nás. A tím myslíme opravdu levnější. Konečná cena, kterou za zboží včetně doručení zaplatíte, bude nižší, než kdybyste si stejné zboží objednali na internetu v České republice.

Obchodní podmínky

  1. Služba venku-levnejsi.cz je server, který slouží pro vyhledání zboží, které je v zahraničí levnější než v České republice. Jde o zprostředkování prodeje, nikoliv o samotný prodej. Prodej produktů si zajišťují samy zahraniční obchody. 
  2. Provozovatelem služby venku-levnejsi.cz je Petra Brodská, IČO: 01303678, DIČ: CZ7857180419, se sídlem Za valem 1402/13, Praha 4, PSČ 148 00, zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 4, (dále také jen „Provozovatel“).
  3. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává nabídky na službě venku-levnejsi.cz (dále jen Uživatel).
  4. Provozovatel poskytuje službu venku-levnejsi.cz pro Uživatele zcela bezplatně.
  5. Provozovatel nenese zodpovědnost za újmu, která Uživateli může vzniknout tím, že uzavře kupní smlouvu s obchodem, jehož nabídka je zveřejněna ve službě venku-levnejsi.cz.
  6. Uživatel, kterým je fyzická osoba, dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, pokud Zákazník takovéto osobní údaje Poskytovateli př edá. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru venku-levnejsi.cz odstranit.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto Smluvních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

Přihlaste se na odběr novinek